Natsume Yuujinchou by Sky-chan

Như đã hữa ngày hôm qua , hôm nay BBG up hình mini project được chụp nhân lúc thực hiện project chính .

Lần này mọi người sẽ được gặp một Natsume khác của BBG thể hiện bởi Sky-chan .Với BBG , một char có thể được cos lại nhiều lần bới những mem khác nhau , vì có nhiều Blahers cùng thik một nhân vật mà ^^ vì vậy mọi người cũng ủng hộ Natsume Takashi của Sky-chan nhé 😀 .

_Blah Blah’s cosplayer_


Natsume Takashi by Sky-chan

Photo by DAN Gyokuei


natsume yuujinchou

natsume yuujinchou

Photobucket

natsume yuujinchou

natsume yuujinchou

natsume yuujinchou

natsume yuujinchou

natsume yuujinchou

THANKS SO MUCH FOR WATCHING ^^ !!!!

2 responses

  1. +)e.p qua’ !

    December 31, 2009 at 4:48 am

  2. lieu ling

    yuujinchou này thì hmmhmm………….

    April 24, 2011 at 2:52 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s