Code Geass vs Vocaloid ?!?

Shooting đầu tiên của project Code Geass ( cũng là một project “dài hơi” mới) đã được bắt đầu .

_Blah Blah cosplayers_

Lelouch vi Britannia by DAN Gyokuei
Kururugi Suzaku by HAN Kouga

Photo by Khanh

code geass

Còn lí do cho cái title á , cơ bản tại hôm nay vớ được cái clip dưới đây , thật là chuẩn với “tình trạng” hoạt động của BBG , mà hai cái với âm hưởng khác biệt nữa chứ 😀

kagamine len

clip đây =))

Comments are closed.