Code geass_Dearest Blue

BLAH BLAH group

present

extra project


Code Geass cosplay

 

 

“Dearest Blue”

 

Cosplayers

Lelouch vi Britannia by DAN Gyokuei

Kururugi Suzaku by HAN Kouga

Photo by HAN , Fuu-chan

Staff : Fuu-chan & Cor-chan

 

 


 


 


 


 


 


 

~~~~


 


 


 

 

 


 


 

 

-END-


 

Sờ dĩ phần lớn là hình đơn Lelouch là vì bọn tớ tính up “Dearest Blue” vào SN bạn ý , nhưng giờ đã có kế hoạch khác cho ngày hôm ý nên bọn tớ up bộ hình này luôn 😀 .

 


 

Comments are closed.