Honey and clover_My happiness

~ Honey and clover ~

 

“My happiness”

Bộ ảnh lấy trọng tâm là  Ayumi  với đam mê , hạnh phúc , mơ ước và những tình cảm mà Ayumi-chan trân trọng.

_cosplayers_

Yamada Ayumi by Mia

Hanamoto Hagumi by etoukun

Morita Shinobu by CUA

Takemoto Yuuta by Kurosaki

Mayama Takumi by Kain

 

Photo by DAN Gyokuei

End.

Comments are closed.